• Regulamin naszego obiektu

  • Regulamin naszego obiektu

Sprawdź dostępność rezerwacji Sprawdź

Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów w obiekcie Wicie Residence:

 

1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Przedmiotem najmu jest apartament, a nie miejsce sypialne w pokoju. Rezerwacji apartamentów można dokonać pod nr telefonu: +48 793-940-912, +48 793-552-023 oraz przez stronę internetową www.wicieresidence.pl w zakładce kontakt za pomocą adresu mailowego. Można też rezerwację przeprowadzić przez portal rezerwacyjny.

2. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 40% wartości planowanego wynajęcia apartamentu w ustalonym terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji apartamentu. Wpłaty zadatku należy dokonywać wg podanych niżej danych:


BANK: SGB


NR KONTA: 21 9317 0002 0004 5600 3000 0010

TYTUŁ PRZELEWU:  IMIĘ NAZWISKO …….............…   ZA POBYT termin………….................Iloś osób dorosłych...........……Ilość dzieci............……….

Klienci wynajmujący u nas apartamenty, zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

3. Doba noclegowa kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu a zaczyna o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu. Zameldowanie/Wymeldowanie/zdanie kluczy odbywa się WYŁĄCZNIE w obecności Wynajmującego. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

4. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, także w czasie wynajmu apartamentu.

5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach 8:00-22:00
. Wicie Residence nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną i innych rzeczy. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach: grzałek, przenośnych grili, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

8. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obiektu Wicie Residence obowiązuje zakaz palenia tytoniu we wszystkich naszych pomieszczeniach. Uprasza się Gości o to by nie: wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń. 

 

9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

10. Gość obiektu Wicie Residence ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 50 złotych. Wszelkie ewentualne usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu prosimy zgłaszać na bieżąco w recepcji Wicie Residence.


11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.


 

12. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. CENY WYNAJMU NIE ZAWIERAJĄ OPŁATY KLIMATYCZNEJ PŁATNEJ W DNIU PRZYJAZDU WG USTALONYCH STAWEK przez Gminę Darłowo.

 

13. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

14. Do każdego wynajmowanego apartamentu oddajemy nieodpłatnie 1 miejsce parkingowe dla samochodu. Parking jest ogrodzony i niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach obowiązywania ciszy nocnej.

15. Właściciel obiektu Wicie Residence może odmówić dalszego świadczenia usługi osobom, które zakłócają spokojny pobyt innym gościom poprzez głośne odtwarzanie muzyki lub inne niestosowne zachowanie.

16. Dla Gości korzystających z Apartamentów Premium z wanną SPA obowiązuje dodatkowy regulamin zapoznający z zasadami bezpieczeństwa i regułami pobytu w Apartamencie Premium z wanną SPA. Dodatkowy regulamin jest częścią składową głównego regulaminu obowiązującego w obiekcie Wicie Residence.

 

Pragnąc zapewnić wszystkim Gościom Wicie Residence korzystającym z naszych usług przyjazne warunki wypoczynku prosimy o dostosowanie się do wymienionych postanowień regulaminu.
 
Życzymy miłego i przyjemnego wypoczynku.


Realizacja rezerwacji

 

1. Wysokość zadatku wynosi 40% całkowitej ceny.
2. Termin wpłaty zadatku wynosi 3 dni od dokonania rezerwacji, w przypadku braku wpłaty rezerwacja jest anulowana.
3. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu.
4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.

5. W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi zgodnie z ustawą o turystyce z dnia 4.12.1997r oraz regulaminu Wicie Residence
 
Opłata klimatyczna

 

Jesteśmy zobowiązani do pobierania opłaty klimatycznej na rzecz Gminy Darłowo.